September 28, 2021

รับ ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ 081-374-2808

1 min read

ซ่อมคอม ซ่อมคอมถึงบ้าน นอกสถานที่ ราคาเริ่มต้นที่ 400บาท/ครั้ง(ขึ้นอยู่กับระยะทางด้วย),สอนคอมพิวเตอร์,วางระบบและตรวจซ่อม ระบบอินเตอร์เน็ต ,ระบบเน็คเวิร์ค(แลน),ระบบเซริ์ฟเวอร์,Wireless lan,เขียนโปรแกรม,เว็บไซด์,Computer Repair Bangkok,window server 2003 ,ดูแลคอมพิวเตอร์แบบรายเดือน-รายปี,พร้อมบริการด้านไอทีอื่นๆ…

ซ่อมคอม ซ่อมคอม ซ่อมคอม ซ่อมคอมซ่อมคอม

 

ติด ตั้ง ADSL ตามบ้าน สำนักงาน และอพาร์ทเม้น (ทั้งระบบใหญ่ หรือระบบเล็กๆ)โดยทีมช่างผู้ชำนาญ
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมอะไหล่ ถ้าต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

สนใจติดต่อ ร้าน ซ่อมคอม ลาดพร้าว71 กทม. (บริการรับ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ทุกวัน ไม่มีวันหยุด )
ช่าง ซ่อมคอม ถึงบ้าน วัชรพล 081-374-2808,083-758-2634
เว็บไซด์ ซ่อมคอมถึงบ้าน.com , ซ่อมคอม.comช่างซ่อมคอมพิวเตอร์.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.